Java dhe MySQL

€5
0 ratings

📚 Libri Java dhe MySQL në fakt është një guidë drejt ndërtimit të aplikacioneve në Java, duke realizuar lidhjen me një databazë në MySQL. Në përmbajtje janë 10 aplikacione, që përfshijnë:

  • krijimin e një databaze MySQL.
  • veprimet CRUD, me SQL përkatëse.
  • veprime më të detajuara me Order By si dhe me kushtin where.

Libri shoqërohet me skedarët .java që përfshijnë kodin për secilin aplikacion.
Nëse libri ju duket interesant, lini një vlerësim 🌟🌟🌟🌟🌟

🇬🇧 This is a guide to building Java applications using SQL. The content and comments are in Albanian.

I want this!
0 sales

PDF File, and ZIP file with java codes

Pages
21
Copy product URL
€5

Java dhe MySQL

0 ratings
I want this!